Over Gameliner.nl

Gameliner.nl is een online gameplatform en bestaat al sinds 2005. Onze gamesite is opgezet door een enthousiaste groep gamers die hun passie wilde delen met andere gamers. Wij voorzien als onze bezoekers elke dag van het laatste nieuws in hapklare en licht verteerbare brokken, reviews van de nieuwste games, previews, video’s (zoals reportages van game-evenementen in en buiten Nederland) en andere content die ‘gamers’ zal bezighouden. In 2009 is Gameliner.nl onderdeel geworden van het bedrijf GameBusiness. De gemiddelde bezoeker van Gameliner.nl is twintig jaar (85% man), wat bovendien een interessante doelgroep is voor .Indien er onduidelijkheden, vragen of opmerkingen zijn, kunt u contact met ons opnemen via redactie@gameliner.nl of met het op onze contactpagina.